Pošumaví je romantická krajina, která si zachovala svou krásu a klid. Malé vesničky jsou obklopeny lesy, loukami, pastvinami a rybníky. Cesty se klikatí ve stínu stromů, z kopců jsou vidět jak na dlani Šumavské vrcholy. Na loukách se pasou stáda krav, koní a ovcí. Poutník procházející zdejší krajinou si nese na tváři úsměv a v duši klid.